Usluge

Vođenje poslovnih knjiga za tvrtke, samostalne djelatnosti i fizičke osobe koje se bave uslužnim i proizvodinim djelatnostima

Obračun plaća i honorara

Izrada godišnje porezne prijave

Usluga ePorezna, eMirovinsko

Izrada periodičnih i godišnjih izvještaja eksternih i internih korisnika

Zakonsko izvještavanje u skladu sa Zakonom o računovodstu, hrvatskih standarda financijskog izvještavanja i drugim primjenjivim propisima

Izještavanje menadžmenta prema dogovoru i očekivanjima kljenta

Komunikacija sa bankama

Usklade sa Poreznom upravom, kupcima i dobavljačima

Pomoć kod otvaranje tvrtke ili obrta

Rješavanje administrativnih problema

Konzultacije i savjeti

Obračun putnih naloga i drugih naknada

Kontaktirajte nas i saznajte više